- Thiết kế bởi Chili -

- Thiết kế bởi Chili -

Về Giải thưởng Dogma

Giải  thưởng Dogma được thành lập vào năm 2009 dưới sự tài trợ độc lập của Bộ sưu tập Dogma. Giải thưởng được tổ chức mỗi hai năm, và Giải thưởng Dogma 2019 là lần thứ Sáu, sẽ do cô Bảo Châu quản lý.

Mục đích của Giải là nhằm khuyến khích và hỗ trợ cho các nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống ở cả trong và ngoài nước, thông qua trọng tâm là các tác phẩm Tự Hoạ, ở mọi hình thức sáng tác. Chủ đề Tự hoạ đã có một bề dày phát triển đáng ghi nhận trong lịch sử văn minh loài người, được đóng góp bởi cái nghệ sĩ tìm cách diễn đạt chính bản thân mình nhằm tạo nên những góc nhìn ẩn dụ đối với nền văn hoá và bối cảnh xã hội mà họ đang tồn tại. Đó chính là tinh thần của Giải thưởng.

Giải thưởng Dogma 2019 hân hạnh làm việc với Ban Giám khảo, cũng là những nghệ sĩ đầy năng lực bao gồm:  Lê Quang Đỉnh, Lê Thừa Tiến và Đinh Thị Thắm Poong. Ban Giám Khảo ưu tú này khẳng định sự công nhận của Giải thưởng đối với rất nhiều phong cách sáng tác khác nhau từ thể nghiệm cho đến tượng hình trong nghệ thuật đương đại Việt Nam.